PlaceZabaw

Od 5 lat zajmujemy się bieżącą konserwacją oraz przeglądami okresowymi placów zabaw, urządzeń sportowych oraz skate parków. Celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo użytkowników. Coroczne przeglądy dają gwarancję bezpiecznego użytkowania przez nasze najmiejsze pociechy oraz innych użytkowników. 

Najważniejszy cel to bezpieczne użytkowanie przez najmłodszych. Nasze pociechy mają wiele ciekawych pomysłów jak można "udoskonalić" plac zabaw. Starsza młodzież ma pomysł jak upiększyć plac zabaw. Dokonujemy remontów oraz konserwacji placów zabaw. Dbamy również o inne elementy wokół placów zabaw :

- urządzeń sportowych

- skate parków

- małej architektur

- koszy na śmieci

 

Zgodnie z polską normą PN-EN 1176-7, która reguluje zasady przeglądów obiektów zabawowych, wskazuje ona administratora obiektu jako podmiotu na którym spoczywa obowiązek przeprowadzenia/zlecenia kontroli.

Norma reguluje rodzaje czynności jakie powinny być wykonywane na obiektach zabawowych. Norma reguluje następujące przeglądy:

  • regularna kontrola obiektu zabawowego przez oględziny osoby uprawionej (częstotliwość 1 do 7 dni)
  • kontrola funkcjonalna (częstotliwość 1 do 3 miesięcy)
  • coroczna kontrola szczegółowa

Polskie prawo nakazuje wykonywać coroczne przeglądy placów zabaw. Wykonujemy je na początku sezonu, jako dodatkową usługę zalecamy wykonywać dodatkowy przegląd podczas sezonu. Wskazujemy usterki, dokonujemy ekspertyz, przygotowujemy protokoły z przeglądu, wymieniamy w razie konieczności elementy placu.

FormularzKontaktowy

Park4u.pl nowoczesna rozwiązania w zakresie placów zabaw, fontann oraz małej architektury.

Park4u.pl jest znakiem towarowym firmy

MAMA FHU s.c.

PARK4U.pl

ul.Pułaskiego 75
41-902 Bytom
tel: 512 211 718  
      693 471 249
NIP: 626-26-99-145
REGON: 277965636